Harmonogram

 

Harmonogram přijímacího řízení  v akademickém roce 2018/2019
 

1. listopadu 2017 (středa)  první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

7. února 2018 (středa)          Den otevřených dveří

28. února 2018 (středa)    poslední den pro podání elektronické přihlášky

28. února 2018 (středa)      poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ („přestup“ podle části D Podmínek)

4. dubna 2018 (středa)       zasedání přijímací komise pro přijetí bez ověřování podmínek testy NSZ

1. června 2018 (pátek)       poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše

1. června 2018 (pátek)    ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů  ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek

7. června 2018 (středa)   poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše)

11. června 2018 (pondělí)   zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV)

12. června 2018 (úterý)      zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz

18. – 21. června 2018 (pondělí – čtvrtek) – zápis do 1. ročníku

29. června 2018 (pátek)      náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek

26. 8. – 2. 9. 2018              úvodní soustředění nově přijatých studentů

5. září 2018 (středa)           náhradní zápis do studia

1. října 2018 (pondělí)   zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku

22. října 2018 (pondělí)   doručení dokladů rozhodných pro bonifikaci a pro splnění podmínek přijímacího řízení o ukončeném středoškolském vzdělání

začátek října                      slavnostní imatrikulace v Karolinu 

 

Termíny testů OSP a ZSV uvedeny zde

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111