Granty, Projekty

Obecný profil UK v angličtině pro účely grantových žádostí byl zveřejněn na https://intranet.cuni.cz/UKINT-21.html (Je nutné, abyste zadali Vaše heslo z univerzitního CASu).

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111