Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže

 

Grantová agentura ČR vyhlásila 3 nové veřejné soutěže, a sice na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních projektů s počátkem řešení v roce 2014.
 
Fakultní termín, pro odevzdání návrhů projektů ke kontrole na oddělení vědy je 11. dubna 2013.
 
Soutěžní lhůta, do které je možné zaslat na GAČR návrhy projektů končí 18. dubna 2013.
 
 
 
Informace o jednotlivých zadávacích dokumentacích a další informace k těmto třem soutěžím rozděleným dle typů projektů naleznete na níže uvedených odkazech.
 
 
 
 
 
Grantová agentura  zavádí novou online službu pro všechny uživatele grantového systému GA ČR a aplikace pro podávání a správu grantových projektů (HELPDESK).
 
Začátkem dubna předpokládáme uskutečnit pro všechny zájemce o  podání grantu  informativní schůzku. Konkrétní datum a čas bude uvedeno v aktualitách.
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111