GA UK

 

GA UK je interní grantovou agenturou UK. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu si může podat pouze student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.
 
Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se každoročně vyhlašuje začátkem akademického roku opatřením rektora. Žádosti se podávají v termínech zveřejněných v tomto opatření prostřednictvím internetové aplikace GA UK.
 
Podrobnější informace o soutěži, Grantový řád UK, Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde .

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111