GA ČR

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Dále financuje bilaterální projekty a projekty excelentního výzkumu s vysokým mezinárodním potenciálem. Úspěšnost podaných návrhů projektů se pohybuje nad 25%.
Více informací naleznete zde.

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111