G Suite

Co je G Suite?

G Suite je cloudová služba od společnosti Google s aplikacemi pro týmovou spolupráci (např. kalendář, úložiště s neomezenou kapacitou, dokumenty, tabulky, prezentace, atd.). Podrobný popis služeb v balíku G Suite naleznete na stránkách https://gsuite.google.cz/. Studenti a zaměstnanci Právnické fakulty UK mohou získat bezplatný přístup do G Suite, pokud si provedou aktivaci přístupových údajů pro G Suite a odsouhlasí podmínky užívání této služby uvedené na této stránce a podmínky Google https://gsuite.google.com/terms/education_terms.html.


Studenti

Studenti magisterského a doktorského studijního programu získají přístup do G Suite po aktivaci přístupových údajů na stránce https://gsuite.prf.cuni.cz. Aktivací přístupových údajů uživatel souhlasí s podmínkami užívání služby. Aktivací přístupových údajů uživatel obdrží dočasné přihlašovací údaje pro přihlášení do G Suite, které si musí změnit po prvním přihlášení do G Suite. Přihlašovací jméno do G Suite je ve tvaru čísloOsobyUK @ student.prf.cuni.cz (dohromady bez mezer). Přihlašovací jméno do G Suite je zároveň i email studenta, který je vytvořen v okamžiku úspěšně provedené aktivace přístupových údajů G Suite. Přístupové údaje studenta do G Suite jsou platné po celou dobu studia a následně i po úspěšném absolvování studia. Neúspěšné absolvování studia vede ke zrušení odpovídajícího účtu v G Suite. Úspěšně absolvovaní studenti mohou využívat služby G Suite i nadále, ale s omezeným přístupem ke sdíleným dokumentům a nemohou provádět aktivaci přístupových údajů.
Přímé odkazy na služby G Suite pro studenty jsou následující:


Zaměstnanci

Zaměstnanci získají přístup do G Suite po aktivaci přístupových údajů na stránce https://gsuite.prf.cuni.cz. Aktivací přístupových údajů uživatel souhlasí s podmínkami užívání služby. Aktivací přístupových údajů uživatel obdrží dočasné přihlašovací údaje pro přihlášení do G Suite, které si musí změnit po prvním přihlášení do G Suite. Přihlašovací jméno do G Suite je ve tvaru loginDoFakultníSítě@prf.cuni.cz . Zaměstnanci nemají v G Suite přístup do emailu, používají fakultní email. Přístupové údaje zaměstnance do G Suite jsou platné po celou dobu trvání pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru vede ke zrušení odpovídajícího účtu v G Suite.
Přímé odkazy na služby G Suite pro zaměstnance jsou následující:
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111