Fulbrightovy stipendijní programy pro vědce do USA

Dovolte, abychom Vás informovali o podpoře vědeckých pobytů v USA v rámci Fulbrightovy komise.

Stipendium pro vědce a přednášející: Stipendium podporuje vysílání českých vědců a vysokoškolských pedagogů do USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru. Stipendium pokrývá náklady na ubytování a stravu, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Délka pobytu závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

Předpoklady: dosažený titul Ph.D., úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost, pozvánka za americké strany, přednost mají ti uchazeči, kteří v USA dlouhodobě nepůsobili nebo nežili.

Více informací a přihláška zde.Fulbright-Masarykovo stipendium (postdoktorská a seniorská kategorie) je určeno vědeckým pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně také aktivními v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit. Tzn. uchazeči mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splněním tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia.
Vice informací a přihlášku naleznete zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici. 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111