Fulbright-Masarykova stipendia

 

Fulbright-Masarykovo stipendium

Fulbright-Masarykovo stipendium:

Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

A.

B.

C.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Podrobnosti včetně přihlášky jsou na:

pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety; pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety.

http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie

a

http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0

.

Uzávěrka přihlášek na akademický rok 2014/15 je 1. prosince 2013.

Informace o

dalších stipendiích Fulbrightova programu jsou na:

http://www.fulbright.cz/stipendia

Přehledy

. současných amerických stipendistů přednášejících v rámci Fulbrightova programu v akademickém roce 2013/14 na univerzitách v ČR a dalších evropských zemích jsou na:

http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-fulbrightova-programu-v-ceske-republice

a

http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-v-evrope .

Pokud se univerzitní či jiné akademické pracoviště v ČR rozhodne některého ze současných amerických stipendistů pozvat, vyrozumí Fulbrightovu komisi. Ta zprostředkuje kontakt a uhradí cestovní náklady stipendisty spojené s návštěvou. Pobytové náklady hradí zvoucí pracoviště.

Kontakt:

tel.

222 729 987

e-mail.

fulbright @ fulbright.cz

 

na akademický rok 2014/15


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111