Formulářová podání při správě daní ve světle nálezu Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení

Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá dne 12. dubna 2017 od 15 hod. v místnosti č. 220 seminář na téma „Formulářová podání při správě daní ve světle nálezu Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení “. Dne 6. prosince 2016 Ústavní soud rozhodl ve věci sp. zn. Pl. ÚS 32/15 a potvrdil ústavní konformitu institutu kontrolního hlášení. Stejným nálezem však dnem 31. prosince 2017 zrušil § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, podle kterého je plátce v kontrolním hlášení povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Cílem odborného semináře je nastínit důsledky zrušení uvedeného ustanovení nejenom na formulář kontrolního hlášení, ale na všechna tzv. formulářová podání při správě daní.

Program semináře:

 1. Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
 2. Úvodní přednáška na téma „Formulářová podání při správě daní“
  • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 3. Panelová diskuse nad těmito okruhy:
  • důsledky zrušení § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty na formulář kontrolního hlášení
  • jak dál s formulářovými podáními při správě daní

 

Panelisté:

 • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
 • doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení
 • doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc., katedra správního práva a správní vědy
 • JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D., katedra ústavního práva

 

Materiály k semináři

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111