Zpráva z letošního ročníku Česko-německého festivalu práva Praha - Pasov

V týdnu od 18. do 24. září 2017 se uskutečnil ve spolupráci PF UK a PF Universität Passau již 5. ročník Festivalu práva Praha – Pasov. Po předchozích ročnících akce v letech 2001, 2003, 2009 a 2013 tak dostali opět studenti práv z České republiky a ze Spolkové republiky Německo příležitost ke vzájemnému setkání během akademické akce kombinující odborné přednášky akademiků i odborníků z praxe z obou států. Program této akce v německém jazyce se odehrával ve své první polovině v Pasově, následně se všichni účastníci přesunuli na druhou část do Prahy.


Celkově zaznělo během akce 28 příspěvků, přičemž celá řada z nich byla pojata jako tandemová přednáška, kdy k totožnému tématu referovali společně český i německý přednášející. Tento přístup tak dal unikátní příležitost k mezinárodní česko-německé komparativní analýze, diskuzi a navazování odborných kontaktů.


Festival práva byl doplněn celou řadou společensko-kulturních akcí, laskavého přijetí se účastníkům dostalo např. u Landgerichtu a Amtsgerichtu Passau či Senátu Parlamentu České republiky. Závěrečné slavnostní předávání účastnických osvědčení proběhlo v atriu PF UK.


Česko-německý festival práva 2017 byl podpořen i řadou sponzorů, jimž patří upřímný dík: Česko-německý fond budoucnosti (http://www.fondbudoucnosti.cz/), Česko-bavorská vysokoškolská agentura (http://www.btha.cz/cs/), Stiftung Theorie und Praxis des Arbeitsrechts (Wolfgang-Hromadka-Stiftung - http://stiftung-arbeitsrecht.de/), AK Giese & Partner, s.r.o. - organizační složka (http://www.giese.cz/), AK bpv BRAUN PARTNERS, s.r.o. (http://www.bpv-bp.com/cs), AK Kříž a partneři, s.r.o. (http://www.ak-kp.cz/).
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111