Výzva k podávání žádostí na podporu z Fondů EHP

Dovolujeme si upozornit na možnost zpracovat projekt do výzvy Fondů EHP. Fakulta může podat maximálně pouze jeden projekt, který se podává přímo k Domu zahraniční spolupráce.

 

Tematické okruhy, v nichž je možno projekty do výzvy přihlašovat, jsou:

 

a) projekty institucionální spolupráce;

b) projekty mobilit;

c) inkluzivní vzdělávání (předpokládá se zapojení pouze pedagogických fakult).

 

Více informací je možno nalézt na stránkách Domu zahraniční spolupráce: https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/.

 

V případě zájmu podat projekt v rámci této výzvy, kontaktujte, prosíme, zahraniční oddělení PF UK (Dr. Kohout).


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111