Výběrové řízení na studijní pobyty v AR 2018/2019 na University of San Francisco (zde pouze doktorandi) a univerzity v Izraeli, Rusku, Číně, Švýcarsku a na Taiwanu

Vážené studentky, vážení studenti,

 

více informací o nabízených univerzitách naleznete pod odkazem níže:

 

https://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404057204/

 

Program ve spolupráci s University of San Francisco za účelem získání titulu LL.M. je určen pouze pro doktorandy PF UK, kteří by měli studijní pobyt na USF využít též ke sběru podkladů pro disertační práci.

 

Studijní pobyty na ostatních univerzitách v této nabídce jsou otevřeny i studentům v magisterském programu.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111