Výběrová řízení na studijní pobyty: Lucembursko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Peru, Mexiko pro ZS 2019

Vážené studentky, vážení studenti,

 

pod odkazem níže můžete nalézt nabídky zahraničních semestrálních studijních pobytů v rámci tzv. meziuniverzitních smluv, které má UK uzavřeny s partnerskými školami mimo evropský kontinent. Na podporu těchto studijních pobytů je možno získat stipendia z Fondu mobility UK.

 

https://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404059064/


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111