Nabídky stipendií na německé a rakouské univerzity (doktorandi, akademici)

Nabídky stipendií na německé  a rakouské univerzity (doktorandi, akademici)

1) Partnerská univerzita v Kolíně nad Rýnem dodatečně nabízí pro UK stipendií pro akademiky a doktorandy. Stipendia účetně náleží do roku 2018, nástup by tedy měl být formálně koncem prosince, ale fakticky lze přijet začátkem ledna 2019.

Jedná se o 3-4 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky:
pro doktorandy – 1000 EUR za měsíc
pro akademiky – 1500 EUR za měsíc

V případě zájmu odevzdejte přihlášku s podklady na zahraniční oddělení PF UK (paní Beranová, m.č. 118) do 11:00 dne 22.11.2018.
Požadované přílohy:

a) Academic Visitor Application https://www.cuni.cz/UK-225.html
b) Souhlas se zpracováním osobních údajů https://www.cuni.cz/UK-225.html
c) Strukturovaný životopis
d) Předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga
e) Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině
f) Studijní průměr z předešlého studia

2) Ve stejném termínu (a s identickými podklady přihlášky) můžete podávat i žádosti o stipendia na univerzitu v Kolíně nad Rýnem pro rok 2019. V příštím kalendářním roce v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce budou nabízena 2 jednoměsíční stipendia pro doktorandy k výzkumnému pobytu. Nástup u těchto pobytů je možný v období únor – prosinec 2019. Výše stipendia činí 1000 €.

3) Také partnerská Univerzita Vídeň nabízí podobně jako v uplynulých letech i v roce 2019 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky). Výše stipendia činí 1.000 €. Nástup u těchto pobytů je možný od poloviny února – prosince 2019. Ubytování si vybraní kandidáti musí zajistit sami.

Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation. Uchazeč se partnerovi představí a přiloží stručný životopis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium. Zájemce si rovněž předem dojedná termín případného pobytu. Vědecký partner vystaví příslib přijetí (acceptance letter of a supervisor), který zájemce předloží společně s následujícími dokumenty: strukturovaným životopisem, seznamem publikací, stručnou bibliografií vztahující se k výzkumnému tématu, podrobným popisem výzkumného pobytu a jeho cíle, doporučujícím dopisem z UK a studijním průměrem z předešlého studia.

Termín pro odevzdání přihlášky na zvláštním formuláři (zde) je taktéž do 11:00 dne 22.11.2018 u paní Beranové na zahraničním oddělení PF UK.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111