Nabídka plně hrazené letní školy srovnávacího ústavního práva v Kazachstánu

 

Vážené studentky, vážení studenti,
 
dovolte mi, abych Vás tímto upozornil na možnost účasti na anglickojazyčné letní škole srovnávacího ústavního práva „Dikaiosyne“, která se uskuteční od 25. srpna do 8. září 2018 v kazašské Astaně.
PF UK je vedle hostitelské KAZGUU univerzity jednou z evropských participujících právnických fakult, těmi dalšími jsou německá UNI Hamburg, rakouská UNI Graz, maďarská ELTE UNI Budapest a polská UNI Kraków). Akce navazuje na tradici předešlých letních škol, které v minulosti hostily PF UK a ELTE UNI.
Vzhledem k této skutečnosti se nabízí až pro 5 studentů PF UK, kteří mají o problematiku ústavního práva v mezinárodním a evropském kontextu hlubší zájem, účast na této letní škole s plně hrazenými cestovními a pobytovými náklady (dle současného předpokladu by měly být zcela proplaceny náklady na dopravu do/z Astany ve výši až do 400 Euro, dále pak ubytování, strava a doprovodný oficiální program). Pokud by příspěvek od organizátora akce nepokryl veškeré tyto náklady, je možno na PF UK žádat dodatečné stipendium (stejně tak na cestovní připojištění). Zúčastnění studenti by si tak měli hradit pouze své osobní náklady (suvenýry, soukromý program ve volném čase).
Jak bylo uvedeno výše, na PF UK se nabízí za výše uvedených podmínek pro studenty 5 míst.
Přihlášky je možno podávat do 30.5.2018, 11:00, prostřednictvím zahraničního oddělení PF UK (Dr. Kohout, paní Beranová, m.č. 118). V případě vyššího počtu zájemců, než je počet otevřených míst pro PF UK, se vyhrazuje právo posoudit podané přihlášky a vybrat účastníky letní školy na základě jejich studijní profilace, motivace a dosavadního prospěchu. K přihlášce, jejíž formulář naleznete v dokumentech zahraničního oddělení na webu spolu s předběžným programem, prosím připojte své CV v anglickém jazyce a případné další nepovinné dokumenty dokládající Vaši motivaci se letní školy srovnávacího ústavního práva zúčastnit (formulář a program viz zde: https://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/zahranicni-oddeleni/1404045613/).
Pro magisterské studenty bude tato letní škola nabízena jako povinně volitelný nebo volitelný předmět za 4 kredity, zúčastnit se jí však mohou i doktorandi.
 
S pozdravem
 
David Kohout
vedoucí zahraničního oddělení PF UK

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111