Možnost stáže u OBSE ve Vídni

Vážené studentky, vážení studenti,

 

PF UK prostřednictvím rektorátu UK obdržela od Ministerstva zahraničních věcí ČR nabídku stáží pro studenty u mise ČR při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

Studenti, kteří splňují podmínku státní příslušnosti ČR, bezúhonnosti a prezenční formy studia, se mohou hlásit nejpozději do 24.1.2018 včetně na zahraničním oddělení v úředních hodinách (9-11) u paní Beranové (m.č. 119). Prosíme o doložení CV a motivačního dopisu (max. 1 normostrana) - oba dokumenty v anglickém jazyce. PF UK následně doporučí (až) 3 kandidáty rektorátu UK, který dále postoupí celouniverzitní nominaci Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V případě vysokého počtu zájemců na PF UK se vyhrazuje právo podrobit kandidáty do 29.1.2018 rovněž krátkému osobnímu pohovoru.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111