Jazykové požadavky na jednotlivé partnerské univerzity v programu Erasmus+

Vážení zájemci o program Erasmus+,

 

ačkoliv to zatím není úplným pravidlem, stále více našich partnerských univerzit požaduje od přijíždějících (tj. potenciálně vysílaných studentů PF UK) potvrzení o jazykové způsobilosti.

Zahraniční oddělení PF UK proto připravilo přehled jazykových požadavků, které mají jednotlivé zahraniční školy uvedeny (v případě, že je v tabulce uvedeno N/A, tak nejsou o případných jazykových požadavcích žádné dostupné informace a lze předpokládat, že škola žádný formální doklad nepožaduje).

Přehled je pouze informativní a požadavky univerzit se mohou průběžně měnit, studentům se tak doporučuje, aby si informace blíže ověřili na stránkách příslušné univerzity, o níž mají zájem.

 

Odkaz na přehled jazykových požadavků:

http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/zahranicni-oddeleni/1404045613/

Soubor: "ERASMUS+ : navigace - povinnost prokazat jazyk"
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111