Vyhlášení VI. ročníku soutěže SVOČ na Právnické fakultě UK

Vyhlášení VI. ročníku soutěže SVOČ na Právnické fakultě
 Univerzity Karlovy v Praze
 
K dnešnímu dni vyhlašuje Rada SVOČ  VI. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.
Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2012/2013.
Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat na celostátním kole SVOČ pořádaném ve spolupráci českých právnických fakult ve druhé polovině roku 2013.
Termíny VI. ročníku SVOČ na PF UK:
přihlášení do soutěže od 30. 11. 2012 do 15. 3. 2013,
odevzdání soutěžních prací nejpozději do 15. 4. 2013 (Lhůtu nelze prodloužit
konání studentské vědecké konference (a v jejím rámci i ústních obhajob soutěžních prací v jednotlivých sekcích) od 2. 5. 2013 do 20. 6. 2013.
 
Ocenění v rámci každé oborové sekce v VI. ročníku SVOČ na PF UK:
 
·         první cena      peněžní odměna 12.000,- Kč a věcná odměna,
·         druhá cena     peněžní odměna   9.000,- Kč a věcná odměna,
·         třetí cena        peněžní odměna   6.000,- Kč a věcná odměna.      
 
Odevzdání přihlášky (V tištěné nebo elektronické podobě).
v tištěné podobě na sekretariát Rady SVOČ
v elektronické formě na adresu svoc @ prf.cuni.cz
(„Příjmení soutěžícího_SVOC2013_Prihlaska.doc).
 
Odevzdání soutěžní práce (V tištěné i elektronické podobě).
 
v tištěné podobě na sekretariát Rady SVOČ v jednom exempláři, svázanou
 
v elektronické formě (spolu s anotací práce) na adresu svoc @ prf.cuni.cz
(„Příjmení soutěžícího_SVOC2013_Práce.doc).
(„Příjmení soutěžícího_SVOC2013_Anotace.doc).
 
Více informací o Pravidlech soutěže včetně návrhu témat vypsaných katedrami a ústavy PF UK a témat pro zvláštní ceny vypsané externími sponzory na adrese: http://svoc.prf.cuni.cz/
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111