Rozpisy výběrových řízení na meziuniverzitní smlouvy v akademickém roce 2012/2013

 

 
POZOR !!!!    Jedná se o termíny pro předání nominací za fakultu na rektorát UK. Fakulta bude stanovovat pro podání přihlášek na zahraniční oddělení fakulty dřívější termíny    !!!!
Obvykle jsou studenti za fakultu nominováni na základě výběrového řízení s pohovorem.
Ne na všech uvedených meziuniverzitních smlouvách se PF UK podílí, vždy je nutno ověřit na stránkách RUK: http://www.cuni.cz/UK-226.html .

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111