Festival práva Praha-Pasov 2013

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Právnickou fakultou Univerzity v Pasově připravuje na dny 23.-28. září 2013 již 4. ročník společného Festivalu práva Praha-Pasov (Rechtsfestival Prag-Passau).
 
Akce se odehraje z jedné poloviny v Pasově a z jedné poloviny v Praze. Její součástí budou přednášky českých a německých odborníků, jejichž příspěvky budou prezentovány párově tak, aby bylo možné posoudit právní úpravu konkrétních právních institutů v Německu i v ČR, hledat rozdíly i styčné body obou národních právních řádů. Příspěvky jsou vybírány napříč všemi právními disciplínami, pozornost bude věnována rovněž unijnímu právnímu rámci, neboť součástí programu je mimo jiné např. i vystoupení soudce Tribunálu EU J. Aziziho. Program bude obohacen o řadu dalších společenských a kulturních událostí.
 
Akce je určena pro 50 německých a 50 českých studentů práva. Poplatek za účast je stanoven na 600,- Kč/os. a zahrnuje akademický i veškerý doprovodný program, autobusovou dopravu mezi Prahou a Pasovem, ubytování v Pasově (případně pro mimopražské studenty i ubytování v Praze).
 
Předběžnou pracovní verzi programu (s výhradou možných změn!) je možno nalézt pod odkazem v této sekci vlevo.
 
Pevně věříme, že akce upoutá Vaši pozornost a rádi se jí zúčastníte. Počet míst je pevně omezen a kapacitu nad uvedený limit není možno navyšovat. Vzhledem k tomu, že oficiálním jazykem celého projektu je němčina, očekává se, že přihlášení studenti budou mít alespoň základní komunikační schopnosti v tomto jazyce. Krátká informace z posledního ročníku festivalu v roce 2009 je zde: http://www.cuni.cz/IFORUM-7841.html .
 
Odkaz na stránky Universität Passau věnované 4. Festivalu práva je možno nalézt zde: http://www.jura.uni-passau.de/ird_infos_rechtsfestival2013.html . Počítá se rovněž se spuštěním facebookové stránky.
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ JE OTEVŘENO - podmínky pro přihlášení je možno nalézt ve formuláři přihlášky v této sekci stránek na svislé liště pod odkazem "Přihláška". V současnosti je jednáno, zda bude možno za absolvování Festivalu práva na PF UK přiznat kredity.
 
S pozdravem
 
Vaše zahraniční oddělení PF UK
 
 Projekt byl podpořen z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti (http://www.fondbudoucnosti.cz/) a dalšími partnery.
Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111