Fakultní dohody

PF UK umožňuje studentskou mobilitu v rámci přímé spolupráce s některými dalšími zahraničními univerzitami (tj. PF UK v rámci dohodnutých kvót zpravidla sama nominuje studenty pro výjezd bez zapojení rektorátu UK, jako je tomu v případě meziuniverzitních smluv).

Tyto programy spolupráce má PF UK v současnosti s těmito zahraničními univerzitami (resp. jejich právnickými fakultami):

University of San Francisco (CA, USA): vysílání doktorandů na LL.M. program, školné je americkou stranou obvykle odpuštěno zcela nebo částečně dle aktuální ekonomické situace, navíc je možno si žádat o tzv. need-based scholarship (v současnosti mezi 10 - 22 tis. USD, zbytek si hradí účastník sám).

Od roku 2011 je uzavřena s University of San Francisco rovněž dohoda o každoroční výměně dvou studentů (magisterského, popř. doktorského studia) k semestrálním pobytům na této univerzitě.

NOVA Southeastern University, Ft. Lauderdale (FLA, USA): každý rok jsou vysíláni zpravidla až 4 studenti PF UK k semestrálnímu studijnímu pobytu. Studenti jsou vybíráni na základě jejich účasti na předmětu Introduction to US Law, který je každý rok na PF UK vyučován v letním semestru pedagogem z této partnerské školy z USA. Vzhledem k nové dohodě mezi PF UK a NOVA SE University o možnosti získat tzv. dual degree za zvýhodněných podmínek, mohou absolventi výměnného studijního pobytu na NOVA SE University po zakončení svého studia na PF UK dokončit v době 3 semestrů studium na této americké škole (s odpuštěním 66% školného) a získat titul J.D.

University of Miami (FLA, USA): cca. 2 studenti každý rok na semestrální pobyt, primárním partnerem na UNI Miami není tamější právnická fakulta, ale tzv. MAIA Program zaměřený na mezinárodní vztahy, politologii, popř. mezinárodní právo veřejné.

Státní univerzita Petrohrad (Ruská federace): 1 student na celý rok / 2 studenti na jeden semestr. Výuka je primárně v ruštině.

Sibiřská federální univerzita Krasnojarsk (Ruská federace): 1 student na celý rok / 2 studenti na jeden semestr. Výuka je předpokládána v ruském jazyce.

Tel Aviv University (Izrael): 1 student na celý rok / 2 studenti na jeden semestr. Na této nejprestižnější izraelské právnické fakultě je možno studovat v anglickém jazyce.

China University of Law and Political Science (Peking, Čína): 1 student na celý rok / 2 studenti na jeden semestr. Výuka probíhá v angličtině, v případě studentů s velmi dobrou znalostí čínštiny je možné navštěvovat předměty v čínstině.

Pro výše uvedené výměnné studijní pobyty probíhá výběrové řízení obdobně jako v případě meziuniverzitních smluv s tím, že PF UK sama nominuje vybrané studenty partnerské škole v zahraničí (formální právo rozhodnout o přijetí k výměnnému pobytu vždy náleží přijímající instituci). Studenti přijatí ke studiu v zahraničí v režimu mezifakultních dohod (mimo program LLP-Erasmus) mohou žádat o příspěvek na zahraniční pobyt z prostředků tzv. institucionálního rozvojového plánu PF UK na podporu studentské mobility. Výše příspěvku se odvíjí od délky studijního pobytu i očekávané finanční náročnosti a není možné očekávat, že zcela pokryje veškeré životní a studijní náklady v zahraničí.

Specifickým případem je dohoda o spolupráci s Golden Gate University (CA, USA), kde existuje pro absolventy PF UK (až pět osob ročně) možnost přijetí do jednoročních programů LL.M. s odpuštěním cca poloviny školného. Programy LL.M. nabízené na GGU jsou aktuálně následující: LL.M. in Environmental Law, LL.M. in Intellectual Property Law, LL.M. in International Legal Studies, LL.M. in Taxation Law, LL.M. in US Legal Studies. Vzhledem k tomu, že jde o nabídku pro absolventy PF UK, nemůže PF UK na podporu tohoto studia obecně poskytovat žádnou další stipendijní podporu a zájemce o toto studium ani nevybírá. V případě zájmu o studium LL.M. na GGU je možno kontaktovat přímo ředitelku tamějších Master programů Prof. Leslie Burton (gradlaw[at]ggu.edu).  
 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111