Evidenční list pro zápis do vyššího ročníku

 

Vážené studentky a vážení studenti,
 
rád bych Vás informoval o možnosti vytištění „Evidenčního listu“, který musíte předložit při zápisu do vyššího ročníku, z Informačního systému.
 
Doposud jste měli jen možnost vyplnit ať už na počítači nebo rukou formulář „Evidenční list“.
 
Od této chvíle si můžete také Evidenční list vytisknout přímo z informačního systému. Postup při tisku evidenčního listu je následující:
 
Po přihlášení do SIS vstupte z domovské stránky do modulu Osobní údaje. Nejprve na záložce „Informace“ překontrolujte a případně opravte, nebo doplňte své osobní údaje a to včetně čísla účtu pro případ přidělení prospěchového stipendia. Jeden z velmi důležitých údajů je také emailová adresa, na kterou přicházejí sdělení z fakulty, jako například informace o končících lhůtách a podobně. Proto si vždy nastavte emailovou adresu, kterou aktuálně používáte.
 
Samotný tisk evidenčního listu se nachází na záložce „Evidenční list“, kde si zvolte vždy akademický rok, do kterého se zapisujete. Pro letošní rok je to akademický 2014/15, po kliknutí na tento odkaz dojde k vygenerování souboru PDF s evidenčním listem.
 
Vytištěný a podepsaný evidenční list odevzdáte při zápisu na studijním oddělení příslušné studijní referentce.
 
Pokud však u Vás došlo ke změně adresy trvalého bydliště, může tento údaj v SIS změnit pouze Vaše studijní referentka. V takovém případě nemůžete Evidenční list vytisknout ze SIS, ale musíte vyplnit formulář (ke stažení zde: pro 2. ročníkpro 3. ročníkpro 4. ročníkpro 5. ročníkpro 5. ročník - první opakovaný zápis).
 
Zároveň bych také rád vysvětlil, proč zatím není možné tisknout i formulář potvrzení o studiu z Informačního systému. Důvod spočívá v tom, že momentálně je možné vytisknout pouze potvrzení o studiu, které obsahuje údaj o akademickém roce, ve kterém jste ke studiu zapsáni, neobsahuje, však údaj o tom, odkdy dokdy akademický rok trvá. Z toho důvodu by takové potvrzení nemuselo být vždy a všude akceptováno.
 
S přáním úspěšného zápisu
Ing. Stanislav Potěšil
vedoucí pracoviště počítačové techniky PF UK

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111