Evidence tržeb ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16

Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá dne 14. března 2018 od 15 hod. v místnosti č. 220 odborný seminář na téma „Evidence tržeb ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16“.

Dne 12. prosince 2017 vydal Ústavní soud České republiky rozhodnutí, kterým zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb. Cílem semináře je analyzovat stěžejní části tohoto rozhodnutí a zhodnotit jeho vliv na právní úpravu evidence tržeb v České republice.

Program semináře:

 1. Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
 2. Úvodní přednáška na téma „Obecně k evidenci tržeb a nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16“ – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 3. Panelová diskuse nad závěry uvedenými v nálezu Ústavního soudu:
  • proces přijímání zákona o evidenci tržeb
  • evidence tržeb a právo podnikat
  • evidence tržeb a právo na ochranu soukromí
  • karetní transakce a daňové identifikační číslo
  • nařízení vlády k provedení zákona o evidenci tržeb
  • třetí a čtvrtá fáze evidence tržeb

Panelisté:

 • JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., katedra ústavního práva
 • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D., katedra správního práva a správní vědy
 • doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení

 

Podklad

 

Seminář je pořádán v rámci spolupráce programů „PROGRES Q02 – Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání“ a „PROGRES Q04 – Právo v měnícím se světě“ realizovaných v roce 2018 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111