Eva Linhartová z 5. ročníku vyhrála letošní kolo soutěže "Ukaž svou kreativitu"

 

Soutěž o nejlepší články Ukaž svou kreativitu IV zná vítěze
Již čtvrté kolo úspěšné soutěže o nejlepší článek s právní tematikou "Ukaž svou kreativitu IV" vyhlásil právní informační systém CODEXIS ACADEMIA, ve spolupráci s redakcí právního portálu Právní prostor.cz.

Po nelehkém rozhodování mezi kvalitními, zajímavými a čtivými články se odborná porota, ve složení prof. JUDr. Hana Marková CSc., JUDr. Ing. Petra Gříbková, Mgr. et Mgr. Michal Vávra a Klára Švandelíková, rozhodla ocenit tyto tři autory:

1. místo
Eva Linhartová: Noční můra ředitelů základních škol – celoplošná inkluze klepe na dveře
student magisterského studijního programu, Právnická fakulta UK v Praze

2. místo
Kristýna Juříková: Elektronické zpřístupňování práva
student magisterského studijního programu, Právnická fakulta UP v Olomouci

3. místo
Mgr. Vojtěch Příkopa: O jednom správním soudu a služebních předpisech
student doktorského studijního programu, Právnická fakulta UP v Olomouci

BLAHOPŘEJEME!


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111