ESF Projekt - Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost

 

Projekt Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost si klade za cíl zvýšit odbornost učitelů středních škol v Praze a jejich prostřednictvím kladně ovlivnit mladou generaci. Do projektu zapojeným učitelům nabídneme interaktivní semináře věnované didaktice práva a platnému právu, účast na přípravě sborníku ukázkových hodin a individuální podporu s jejich výukou. Podpoříme tím rozvoj sociálních a občanských kompetencí učitelů i jejich žáků, a ve výsledku tím přispějeme k lepší soudružnosti naší společnosti. Vycházíme z toho, že učitelé svojí činností ovlivňují současnou i budoucí podobu naší společnosti, a proto se investice do jejich odbornosti společnosti mnohonásobně vyplatí.
 
Cílem projektu je nejen předat středoškolským učitelům aktuální, zajímavě vybrané a vyváženě podané odborné informace, ale také soubor moderních metod výuky, speciálně vymyšlených či upravených pro výuku základů práva a souvisejícího hodnotového systému moderní demokratické společnosti v evropském prostoru.
 
V realizačním období 10/2017 – 7/2019 v projektu podpoříme 50 učitelů z hl. města Prahy.
 
Hlavní řešitel: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., Mezioborové centrum rozvoje právnich dovedností PF UK.

 

Projekt „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem – Praha pol růstu ČR (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).
 
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111