Elektronizace státních zkoušek

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s touto informací se obracím zejména na Vás studentky a studenty pátých a vyšších ročníků v souvislosti s tzv. elektronizací státních zkoušek“. Jak víte, v tuto chvíli probíhá proces přihlašování na státní zkoušky na základě odevzdání listinného formuláře - přihlášky ke státní zkoušce. To by se mělo do budoucna změnit a přihlašování na státní zkoušky by mělo probíhat elektronickou formou. Tento přechod však bude postupný a bude rozdělen na několik fází, které budou testovány.

V 1. fázi je třeba, aby byly všem studentům pátého a vyššího ročníku zapsány  „státnicové“ předměty

HS0010  – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky  
HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.
 
K tomuto kroku dojde příští týden, kdy Vám tyto předměty budou administrativně zapsány studijním oddělením.
 
Tento první krok je nutný k tomu, abyste ve druhé fázi, která se však bude týkat až zářiových termínů státních zkoušek, mohli elektronicky na tyto termíny přihlásit. Přihlašování na květnové termíny státních zkoušek v roce 2016 ještě proběhne klasickou formou na základě listinného formuláře.
 
Z toho, že Vám budou zapsány tyto „státnicové“ předměty pro Vás neplyne žádná další povinnost ani omezení. Tyto předměty Vám budou pouze zapsány, a pokud se v současném ročníku ke konání státní zkoušky nepřihlásíte, bude Vám automaticky proveden posun plnění do dalšího ročníku. Tento posun plnění se může případně dále opakovat do dalšího ročníku. To prakticky znamená, že tyto „předměty“ zde „zůstanou“ až do doby, kdy se na ně jednou přihlásíte a následně je také splníte. V tomto případě se tak nejedná o první opakovaný zápis s nutností splnit předmět. Pokud tyto předměty již máte zapsány, nebudou Vám zapisovány podruhé.
 
Stejně tak zápis těchto předmětů nemá vliv na plynutí lhůty, pro složení státní zkoušky. Ta je na zápisu těchto předmětů nezávislá. Plynutí lhůty závisí na tom, zda jste splnili všechny podmínky k tomu, abyste mohli být k 3. nebo 4. části státní zkoušky připuštěni (tj. že jste prakticky uzavřeli svoje studium). V případě, že tato skutečnost nenastala, nezačne ani plynout dvouletá lhůta ke splnění státní zkoušky, a to přesto, že budete mít „státnicové předměty“ zapsány.
 
S pozdravem
 
Mgr. Miroslav Sojka

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111