Elektronická evidence tržeb, finančněprávní a ústavněprávní aspekty

Odborný seminář pořádaný katedrou Finančního práva a finanční vědy. Seminář proběhl dne 23. března 2016 od 15.00 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Návrh zákona o evidenci tržeb se díky svému obsahu a způsobu přijímání stal velkým politickým tématem. Cílem odborného semináře však není politická diskuze o tomto návrhu zákona, ale odborná analýza a rozbor tohoto návrhu zákona a způsobu jeho přijetí z hlediska finančního a ústavního práva.

Seminář je pořádán v rámci spolupráce programů „PRVOUK 06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“ a „PRVOUK 04 – Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“ realizovaných v roce 2016 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Program semináře

 1. Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
 2. Úvodní přednáška na téma „Elektronická evidence tržeb“ – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 3. Panelová diskuse nad těmito okruhy:
  • evidence tržeb jako nástroj finančního práva
  • ústavnost přijetí zákona o evidenci tržeb
  • prováděcí nařízení vlády
  • účtenková loterie

Panelisté

 • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
 • doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení
 • JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D., katedra ústavního práva
 • Ing. Mgr. Stanislav Kouba, doktorand katedry finančního práva a finanční vědy

 

Materiály k semináři

 

Fotogalerie

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111