Zahájení elektronického přihlašování na státní zkoušky se posouvá na 2. 6. 2016

  

 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
rád bych Vás informoval o tom, že termín zahájení elektronického přihlašování na 3. a 4. část státních zkoušek se
z 9. května posouvá na 2. června 2016.
 
Důvody jsou následující: Původní termín 9. května 2016 vycházel z harmonogramu akademického roku, který předpokládal přihlašování na státní závěrečné zkoušky na základě listinného formuláře, kdy se studenti nehlásili na konkrétní termín, nýbrž na termín „podzimních státních zkoušek“. Teprve po ukončení lhůty pro podávání přihlášek ke státním zkouškám byl na základě podaných přihlášek stanoven počet potřebných termínu a v návaznosti na to byli také studenti pozváni na konkrétní termíny státních zkoušek.
 
S elektronickým přihlašováním na 3. a 4. část státní zkoušky však nastala podstatná změna. Termíny státních zkoušek jsou vypsány dopředu a studenti se mohou hlásit na konkrétní den a hodinu státní zkoušky. Problém, který v tuto chvíli nastává, souvisí s přechodem na elektronický systém přihlašování. Studenti, kteří jsou v tuto chvíli již přihlášeni na jarní termín státní závěrečné zkoušky, kterou budou konat v měsíci květnu, nemohou mít jistotu, že tuto zkoušku složí. V případě, že by k zahájení elektronického přihlašování na státní zkoušky došlo již 9. května,  došlo by k situaci, že by se právě tito studenti přihlásili (v 1. vlně – neboť všechny svoje studijní povinnosti splnili) na podzimní termín státních zkoušek. Tím by došlo k tomu, že by počet vypsaných termínů byl okamžitě obsazen studenty, kteří však z velmi podstatné části svoje státní zkoušky složí a jejich přihlášení by tak znamenalo jen zbytečné obsazení termínu pro někoho, kdo jej může využít.
 
Posunutí termínu zahájení elektronického přihlašování na státní zkoušky na 2. června ve 20:00, tj. poslední den konání státních zkoušek, se tak jeví jako rozumné řešení. 2. června již nebude nutné, aby se kdokoliv zapisoval „pro jistotu“ a zabíral tak termín někomu, kdo jej skutečně potřebuje. Posunutí termínu zapisování je výhodné i pro ty studenty, kteří do té doby stihnou splnit všechny svoje studijní povinnosti a díky tomu se budou moci zapisovat již v 1. vlně zápisu, kdy budou mít přednost před studenty, kteří dosud všechny svoje studijní povinnosti nesplnili.
 
Vzhledem k těmto důvodům byl posunut termín elektronického přihlašování na 3. a 4. část stáních státních zkoušek
z 9. května na 2. června 2016.
 
(Podotýkám však, že pro studenty ve staré akreditaci, kteří i nadále podávají svoje přihlášky na základě listinného formuláře, se nemění nic. Tito studenti mohou podávat listinné přihlášky na státní zkoušky již od 9. května. Konkrétní termín, na který budou pozváni, se dozvědí v pozvánce na státní zkoušku).
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
věřím, že rozumíte důvodům, které k posunutí termínu přihlašování na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky vedly.
 
S pozdravem
Karel Beran

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111