Ediční činnost

 

Mgr. Naděžda Svobodová 
garant agendy
svobodon @ prf.cuni.cz
+ 420 221 005 335

 

 
 

Ediční komise:
Předseda:       Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Tajemnice:     Mgr. Naděžda Svobodová
Členové:         doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
                      Mgr. Jan Šumbera
                      JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
                      doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.

                      Mgr. Michal Říha

 

  • Zápis ze zasedání Ediční komise ze 20. 11. 2017 naleznete zde.
    Archív zápisů naleznete v "dokumentech" Ediční komise.
  • TEZE EDIČNÍ STRATEGIE PF UK (schválené kolegiem děkana dne 13. 11. 2014) naleznete zde.
  • EDIČNÍ ŘÁD zde 

 

 

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111