Doporučení uchazečům k souhlasu školitele a školícího pracoviště

Vzhledem k tomu, že podstatou doktorského studia je tvůrčí činnost doktorandova v úzkém sepětí se školitelem, důrazně doporučujeme uchazečům o studium v našich doktorských programech konzultovat s vytipovaným školitelem podobu projektu disertační práce i své představy o studiu ještě před podáním přihlášky. Stvrzení projektu školitelovým podpisem je ostatně bonifikovaným parametrem přijímacího řízení.

Pokud jde o studium v prezenční formě, doporučujeme kromě toho rovněž informovat se u vedoucího příslušné katedry o potřebách a záměrech školícího pracoviště, k jejichž realizaci by právě interní doktorandi měli svými projekty a dalším nasazením přispívat.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111