Doktorský studijní program - rozvrh přednášek na letní semestr 2014/2015

Rozvrh výuky v 1. ročníku doktorského studijního programu Teoretické právní vědy -
letní semestr akademického roku 2014/2015

Čas přednášek: pondělí 14 - 16 a 16 - 18 hodin, místnost č. 319

Program přednášek:


1.
16.2.2015

Nové prameny římského práva - prof. Skřejpek
Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva - doc. Boháč


2.
23.2.2015

Kodifikace mezinárodního práva a činnost Komise OSN pro mezinárodní právo - prof. Šturma
Obecná a kolizní úprava v novém zákoně o mezinárodním právu soukromém - prof. Růžička


3.
2.3.2015

Ústavní postavení prezidenta České republiky v současnosti - prof. Pavlíček
Problémy trestní odpovědnosti právnických osob - prof. Jelínek


4.
9.3.2015

Aktuální otázky práva finančního trhu - prof. Karfíková
Jednání (za) podnikatele - doc. Liška


5.
16.3.2015

Vybrané instituty správního práva I. - doc. Kopecký
Nový občanský zákoník a ochrana životního prostředí - prof. Damohorský


6.
23.3.2015

Legislativní proces v EU - doc. Pítrová
Vybrané instituty správního práva II. - doc. Pítrová


7.
30.3.2015

Výklad Evropské úmluvy v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva - prof. Šturma
Princip nadřazenosti a jeho konkrétní projevy - doc. Král


8.
13.4.2015

Použití právní historie při řešení současných právních problémů - prof. Kuklík
Aktuální otázky dokazování v trestním řízení - prof. Jelínek


9.
20.4.2015

Aktuální otázky pracovního práva - doc. Pichrt
Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého - JUDr. Brodec


10.
27.4.2015

Trestněprávní aspekty ochrany životního prostředí - prof. Damohorský
Ústava a ústavnost v České republice - prof. Gerloch


11.
4.5.2015 - přesunuto na 18. 5. 2015 !!!

Právní jednání - prof. Dvořák
Dovolání. Změny ve vykonávacím a exekučním řízení - prof. Winterová


12.
11.5.2015

Orgány obchodních korporací - doc. Štenglová
Aktuální otázky práva sociálního zabezpečení - doc. Štangová

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111