Doktorské studium - Termíny na zkoušku z Obecných základů právní vědy

Zkoušky v doktorském studiu: 

Obecné základy právní vědy
 
Prof. Gerloch
-          Ústavní právo, Občanské právo, Trestní právo, Teorie práva
-          16.10. v 16,00 hod. (8 studentů) č. 240
  
Doc. Maršálek
-          Právní dějiny a římské právo, Právo životního prostředí, Mezinárodní právo
-          17.10. ve 13,00 hod. (8 studentů) č. 242
 
Doc. Kühn
-          Správní právo, Pracovní právo a právo soc. zabezpečení, Mezinárodní právo soukromé
-          31.10. v 9.00 hod. (10 studentů) č. 242
            
Doc. Kysela
-        Evropské právo, Finanční právo 
-    14.10. v  16,00 hod.  (6 studentů) č. 215
 
Doc. Beran
-          Občanské právo – 8. 10.  ve  14,00 hod. (4 studenti) č. 237
-          Obchodní právo – 8. 10.  v  15,30 hod. (4 studenti) č. 237

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111