Doktorské studium - rozvrh přednášek na letní semestr 2015/2016

Rozvrh výuky v 1. ročníku doktorského studijního programu Teoretické právní vědy
letní semestr akademického roku 2015/2016

Čas přednášek: pondělí 14 - 16 a 16 - 18 hodin, místnost č. 319


1.
15.2.2016

Nové prameny římského práva             prof. Skřejpek
Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva           prof. Marková, doc. Boháč


2. 
22.2.2016

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva: práce Komise OSN pro mezinárodní právo         prof. Šturma
Nové trendy v mezinárodním právu soukromém            prof. Pauknerová


3.
29.2.2016

Ústavní systém České republiky - aktuální stav a perspektivy           prof. Gerloch
Aktuální otázky trestní odpovědnosti a sankcionování právnických osob            prof. Jelínek


4.
7.3.2016

Aktuální otázky měnového práva a práva finančního trhu           prof. Karfíková, dr. Kohajda
Jednání podnikatele             doc. Liška


5.
14.3.2016

Správní akty              dr. Staša
Občanskoprávní a trestněprávní aspekty ochrany životního prostředí           prof. Damohorský


6.
21.3.2016

Legislativní proces v EU          doc. Pítrová
Aktuální otázky správního soudnictví           doc. Kopecký


7.
4.4.2016

Zásady soukromého práva          prof. Dvořák
Rekodifikace civilního procesu           prof. Winterová


8.
11.4.2016

Problematika nedávné minulosti v legislativě a judikatuře po roce 1989      prof. Kuklík
Rekodifikace trestního řádu, bilance a perspektivy        prof. Jelínek

9.
18.4.2016

Aktuální otázky pracovního práva         prof. Pichrt

Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého           dr. Brodec


10.
25.4.2016

Nové klimatické právo            prof. Damohorský
Interpretace Evropské úmluvy v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva              prof. Šturma


11.
2.5.2016

Aktuální otázky postavení prezidenta ČR v rámci europeizace českého právního řádu             prof. Pavlíček
Princip nadřazenosti a jeho konkrétní projevy              doc. Král


12.
9.5.2016

Orgány obchodních korporací            prof. Černá
Aktuální otázky práva sociálního zabezpečení      doc. Koldinská   


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111