Doktorské studium - Roční hodnocení ISP pro 1. ročník

Vážené studentky, vážení studenti 1. ročníku,

dovoluji si Vás informovat, že pro 1. ročník doktorského studijního programu bude spuštěno elektronické hodnocení Individuálního studijního plánu. Své hodnocení budete moci založit (a postoupit školiteli) v Informačním systému UK v termínu od 1. 9. 2016 do 7. 10. 2016. Tento termín je závazně stanoven harmonogramem akademického roku, který naleznete zde: http://www.prf.cuni.cz/harmonogram-2016-2017-1404053027.html. Bližší informace a manuál na založení ročního hodnocení naleznete zde. Přístup do Informačního systému UK máte k dispozici již od doby, kdy jste si vytvářeli Váš ISP (pokud by přihlašovací údaje nefungovaly nebo je již nemáte k dispozici navštivte m.č.34/ přízemí, výdejní centrum průkazů, kde Vám vygenerují nové heslo a login).

S přáním hezkého léta,
Mgr. Eva Pavlíčková
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111