Harmonogram přijímacího řízení 2021/2022 - PhD. studium

Harmonogram přijímacího řízení 2021/2022 - PhD. studium

01. 12. 2020 (úterý) – první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

10. 02. 2021 (středa) – Den otevřených dveří

30. 04. 2021 (pátek) – poslední den pro podání elektronické přihlášky

08. 06. 2021 (úterý) – řádný termín přijímací zkoušky

22. 06. 2021 (úterý) – náhradní termín přijímací zkoušky

30. 09. 2021 (čtvrtek) – termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu

*22. 10. 2021 (pátek) - pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2021 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno tímto dnem. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2021, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

začátek října 2021 – zápis do 1. ročníku

 

Ludmila Páralová

Referentka pro přijímací řízení a promoce Ph.D., stipendia

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1

Tel: 221 005 205