Doktorské studium - Obecné základy právní vědy - termíny zkoušky

Níže jsou zveřejněny termíny na zkoušku Obecné základy právní vědy, na které se lze přihlašovat od pátku 16. 9. 2016 od 12:00 hod. do pátku 30. 9. 2016 do 23:00 hod. Na zkoušku se přihlašujete podle svého studijního oboru pouze prostřednictvím Studijního informačního systému na adrese: https://is.cuni.cz/studium/. Prosím, věnujte pozornost poznámce u daného termínu, je v ní uvedeno, v jakém oboru zkouška proběhne.


Pokud nemáte heslo a login, vyzvedněte si ho, prosím, v m.č. 34/ přízemí, výdejní centrum průkazů PF UK.

Protože by při vaší zkoušce měl být přítomen i váš školitel, informujte ho, prosím, na který termín zkoušky jste se přihlásili.
 

 

 

Zkoušky v doktorském studiu:
Obecné základy právní vědy


Prof. Gerloch
- občanské právo - 13.10. v 10,00 hod. (8 studentů) č. 240
- Trestní právo, ústavní právo, teorie práva – 12.10. v 16,00 hod. (8 studentů) č. 240


Doc. Maršálek
- Právní dějiny a římské právo, právo životního prostředí, mezinárodní právo – 21. 10. v 9,30, hod. (10 studentů) - č. 242

 

Doc. Kühn
- Správní právo, pracovní právo a právo soc. zabezpečení – 24.10. v 10,00 hod. (10 studentů) č. 242
- Mezinárodní právo soukromé, obchodní právo - 17.10. v 10,00 hod. (10 studentů) č. 242

 

Doc. Kysela
- Evropské právo, finanční právo – 11.10. v 16,00 hod. (6 studentů) č. 215
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111