Doktorské studium - Obecné základy právní vědy

Zkoušky v doktorském studiu:
Obecné základy právní vědy

 

Prof. Gerloch č. 240
22.6. od 13:00 hod. - 8 studentů
- Občanské právo
29.6. od 10:30 hod. - 7 studentů
- Trestní právo
23.6. od 10:30 hod. - 5 studentů
- Ústavní právo
- Teorie práva

 

Doc. Maršálek č. 242
17.6. od 13:00 hod. - 10 studentů
- Právo životního prostředí
20.6. od 10.00 hod. - 10 studentů
- Právní dějiny a římské právo
20.6. od 13:00 hod. – 10 studentů
- Mezinárodní právo

 

Doc. Kühn č. 242
6.6. od 10:00 hod. – 8 studentů
- Správní právo,
- Pracovní právo a právo soc. zabezpečení
20.6. od 10:00 hod. - 8 studentů
- Pracovní právo a právo soc. zabezpečení
- Mezinárodní právo soukromé

 

Doc. Kysela č. 215
6.6. od 15:30 hod. 6 studentů
- Evropské právo
13.6. od 15:30 hod. – 6 studentů
- Finanční právo

 

Doc. Beran č. 237
8.6. od 14:00 hod. – 6 studentů
- Občanské právo
22.6. od 14:00 hod. – 6 studentů
- Obchodní právo
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111