Dodatečně vypsaný volitelný předmět American Judicial System and Alternative Dispute Resolution - 4 kredity

 

Vážené studentky, vážení studenti,
 
dovolte mi, abych Vás tímto informoval o možnosti zápisu na dodatečně vypisovaný volitelný předmět
 
American Judicial System and Alternative Dispute Resolution,
který bude vyučovat na PF UK začátkem května významný advokát z USA Peter R. Kolker.
 
Předmět v anglickém jazyce je nabízen s podporou Fulbrightovy komise za 4 kredity a jeho anotace je k dispozici v SIS zde: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=HV3637
Přihlašování na daný předmět bude probíhat administrativně emailem na slavicke @ prf.cuni.cz do 26.4.2017 včetně.
Kapacita kurzu je omezena na 30 posluchačů.
 
S pozdravem
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK
 
 
Dear Students and Colleagues,
 
It is my pleasure to announce to you the opening of an additional optional course
American Judicial System and Alternative Dispute Resolution 
to be be taught by a prominent U.S. attorney Mr. Peter R. Kolker.
 
The course is organized with support from the Fulbright Commission.
Classes will be given on May 2 (10am, room 303), May 3 (12 pm, room 303), May 4 (10am, room 303), May 9 (10am, room 303), May 10 (4pm, room 213) and May 11 (10am, room 303)
You may enroll for the course via email to slavicke @ prf.cuni.cz until April 26, 2017. The capacity of the course is limited to 30 participants.
 
With best regards,
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Vice-Dean for International Relations


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111