Dny Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově v Praze.

V rámci projektu Evropské centrum Univerzity Karlovy v Praze - LE15032 (MŠMT: EUPRO II) – jste zváni na
Dny Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově v Praze.
 
Akce se bude konat ve dnech 23. – 25. února 2016 v budově Karolina.
 
1)      23. 2. 2016 – Zkušenosti s řešenými projekty, jejich prezentace a následně diskuze. Gill Wells – vedoucí Evropského týmu University of Oxford – představí agendu svého týmu a postup při práci na přípravě H2020 projektů na oxfordské univerzitě.
 
2)      24. 2. 2016 - Pro mladé vědkyně a vědce je ve spolupráci s nizozemským partnerem Yellow Research připraven trénink na psaní žádostí o individuální zahraniční stáže ve výzvách Marie Skłodowska-Curie Actions.
(Podmínky participace v MSCA – Základní podmínkou je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence. Akcí MSC se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci doktorandi, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).  Podrobnější informace k Akcím MSC Individual fellowships máte k dispozici ve vydané brožurce.
 
Prosíme zájemkyně a zájemce o účast na tréninku MSCA IF ve středu 24. února 2016, aby se do 12. února 2016 včetně přihlásili zde.
 
3)      25. 2. 2016 - Na programu je – ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR - představení strategie podpory získávání ERC grantů pro individuální řešitele na volné téma a příklady úspěšných řešitelek a řešitelů nejen ERC projektů, ale i projektů v dalších oblastech Horizontu 2020.
 
 
 
 
Pozvánku s detailním harmonogramem naleznete zde.
 
 
 

 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111