Dílčí projekt - Výchova kvalitních právníků pro trh práce a společnost

 

Právnická fakulta UK je od září 2017 jednou z podpořených institucí v rámci celouniverzitního projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (OP VVV, reg.č. reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).

Připojila se k němu s dílčím projektem s názvem Výchova kvalitních právníků pro trh práce a společnost.

Díky projektu bude mít fakulta v následujících letech možnost propracovat a vylepšit stávající předměty s praktickými prvky, tzv. odborné praxe, tak, aby odpovídaly nárokům, které na ně fakulta klade. Praxe jsou součástí fakultního curricula již řadu let. V poslední době se rozrostl jejich počet a pro fakultu je důležité, aby v nich zajistila zpětnou vazbu a co největší přínos pro studenty. Projekt také umožní posílení výuky etiky, a diskusi o tom, jak má být vyučována.

Fakulta dále získává ojedinělou možnost spolupráce s evaluátorem, který se zaměří na propracovanější zhodnocení toho, jak odpovídá současné fakultní curriculum profilu absolventa z hlediska orientace na praxi. Právnická fakulta UK chce zůstat fakultou, která je zaměřena na teorii, její absolventi ale míří často do praxe, proto je součástí profilu absolventa i praktické zaměření. V projektu zkoumáme, zda a jak toto reflektuje současné curriculum.

Projekt také nabídne vyučujícím zvýšení jejich odborných kompetencí v oblasti počítačové technicky podle aktuálních trendů, které jim mohou napomoci při výuce.

Cílem projektu je modernizace curricula a výuky etiky na PF UK, a zvýšení odborností pedagogických pracovníků v oblasti IT.

Realizace projektu: 9/2017 – 12/2022.

Více informací o celouniverzitním projektu naleznete zde

EU fondy

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111