Centrum právní komparatistiky

  • Lidé
  • Konzultační hodiny
  • Dokumenty
  • Dokumenty SIS
  • Nástěnka
  • Předměty
  • Diskuze

vedoucí

Jméno: prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Email: tichy @ prf.cuni.cz
Telefon: +420 221 005 576
Místnost: Právnická fakulta UK 5NP 410

organizační pracovnice

Jméno: Ludmila Nováčková
Email: novackov @ prf.cuni.cz
Telefon: +420 221 005 576
Místnost: Právnická fakulta UK 5NP 410


Jméno Konzultační hodiny
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111