doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra mezinárodního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 440

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 222 (mapa)

Katedra mezinárodního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 440

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 222 (mapa)

Referát doktorského studia

Email:


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Mezinárodněprávní ochrana lidských práv se zvláštním zaměřením na ochranu práv žen a dětí

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo a právní věda

1961

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

1989

soubor prací

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Ph.Dr.

Moderní dějiny

Vojenská akademie v Praze

1966

CSc.

Moderní dějiny

Vojenská akademie v Bratislavě

1971

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

1961 až 1969

Vojenská akademie v Praze

Civilní odborná pracovnice

1969 až 1971

přechodná zaměstnání

 

1973

Univerzita 17. Listopadu, Katedra mezinárodního a mezinárodních vztahů

Odborná asistentka

1973 až dosud

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Odborná asistentka a následně docentka (od r. 1989)

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Mezinárodní právo veřejné

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Mezinárodní vztahy

garant

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Mezinárodněprávní ochrana lidských práv

garant

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Central European Studies Programme (CES)

vyučující

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Účast na grantech realizovaných katedrou MPV

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1967 až 1968

Indian School of International Studies

Indie

1 rok

Studijní pobyt s cílem sepsání kandidátské práce

1987

London Institute of International and Comparative Law

Velká Británie

4 měsíce

Studijní pobyt

1982, 1986, 1992

MGIMO, Právnická fakulta Lomonosovy univerzity, Moskva

Rusko

4 měsíce

Výměnný studijní pobyt

1995

Adelphi University

USA

4 měsíce

Přednáškový pobyt – visiting professor

1998

University of Miami

USA

3 týdny

Studijní a přednáškový pobyt

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1985 až 1990

Women Studies

Klikněte sem a zadejte text.

člen redakční rady

1992 až 2000

Společnost přátel NATO

Česká republika

zakládající člen

1992 až 2000

Women For Meaningful Summit

 

člen

2001 až 2003

Vládní komise pro práva žen

Česká republika

člen

Účast na konferencích

Název konference

 

Místo/stát konání

Rok konání

Women For Meaningful Summit

 

USA

1989

Účast žen v politickém životě

 

Taipei, Thaiwan

1995

Výroční konference Společnosti pro mezinárodní vztahy

 

Atlanta, USA

1997

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

ruský

aktivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Tymofeyeva A., Hýbnerová S.Extrateritoriální jurisdikce členských států Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod2015část knihy978-80-87975-42-8
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V., Tymofeyeva A.CASEBOOK : Výběr případů z mezinárodního práva veřejného2015kniha978-80-87975-33-6
Šturma P., Bílková V., Ondřej J., Faix M., Hájíčková K., Hýbnerová S., Tymofeyeva A., Honusková V., Flídrová E., Obračajová B., Braum C., Hanko J., Lipovský M., Urbanová K.Mezinárodní právo a státní území2015kniha978-80-87975-42-8
Hýbnerová S.Rovnost a Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen2014část knihy978-80-87975-08-4
Šturma P., Balaš V., Žilová D., Bílková V., Faix M., Ošťádalová Š., Hýbnerová S., Flídrová E., Tymofeyeva A., Lipovský M., Ondřej J., Hájíčková K., Pospíšil V.Odškodňování v mezinárodním právu2013kniha978-80-87146-98-9
Šturma P., Bílková V., Hýbnerová S., Lipovský M., Jungwirth T., Ondrovičová J., Šrolerová K., Budilová D., Faix M., Tymofeyeva A., Balaš V., Klán T., Ondřej J.Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu (vliv nestátních aktérů)2012kniha978-80-87146-73-6
Hýbnerová S.Dětský voják v soudobém mezinárodním právu2011část knihy978-80-87284-23-0
Hýbnerová S.Dětský voják - fenomén doby a současné mezinárodní právo2011část knihy978-80-87146-54-5
Šturma P., Bílková V., Honusková V., Faix M., Ondrovičová J., Hanko J., Kaštyl M., Ondřej J., Hýbnerová S., Kopuletá G., Tymofeyeva A., Hlaváčová J., Šrolerová K., Balaš V.Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace2011kniha978-80-87146-54-5
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Hýbnerová S. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Hýbnerová S. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Hýbnerová S.Ochrana práv dítěte za ozbrojeného konfliktu2010článek v časopise0323-0619
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V.Casebook : výběr případů z mezinárodního práva veřejného2010kniha978-80-87146-37-8
Hýbnerová S.Prohibition of recruiting child soldiers and/or achievable obligations?2010článek v časopise1804-543X
Hýbnerová S.Genderová problematika v mezinárodním právu2010část knihy978-80-87146-42-2
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Hýbnerová S. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Šturma P., Hýbnerová S., Ondřej J., Balaš V., Bílková V., Honusková V.Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů2009kniha978-80-87146-19-4
Hýbnerová S.Sexuální násilí na ženách za ozbrojeného konfliktu2009část knihy978-80-7357-432-1
Honusková V., Hýbnerová S.Mezinárodní právo ochrany lidských práv2009část knihy978-80-246-1662-9
Hýbnerová S.Problematika konkurenční jurisdikce judiciálních a kvazijudiciálních orgánů v mezinárodněprávní ochraně lidských práv2009část knihy978-80-87146-19-4
Balaš V., Bílková V., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Šturma P.Univerzalita mezinárodního práva: jaké je místo obecného mezinárodního práva v období jeho fragmentace?2009část knihy978-80-246-1662-9
Hýbnerová S.Sexuální násilí na ženách v mezinárodním humanitárním právu a přínos ICTY a ICTR. 2008část knihy978-80-87146-15-6
Hýbnerová S.Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního vykořisťování2007část knihy978-80-85889-83-3
Hýbnerová S.Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) a Evropská bezpečnostní a ochranná politika (EBOP) EU : výzvy, možnosti a meze2006článek v časopise0323-0619
Scheu H., Hýbnerová S.Mezinárodní a národní mechanismy proti mučení2004kniha80-85889-60-9
Hýbnerová S.Mezinárodní dokumenty2001část knihy80-902345-5-0
Hýbnerová S.Vývoj a současný stav politického rozhodování v EU v problematice SZBP a migrační politiky2001část knihy
Hýbnerová S.Lidská práva žen na prahu 21. století: světová a evropská perspektiva1999článek v časopise0323-0619
Hýbnerová S.Efektivnější záruky práv žen1999část knihy80-85889-28-5
Hýbnerová S.Mezinárodněprávní ochrana práv žen a rozvoj demokracie1998část knihy80-902246-2-9
Hýbnerová S.Několik poznámek k neutralitě jako alternativě pro státy střední Evropy v postbipolární éře1998část knihy80-85889-18-8
Hýbnerová S.Mezinárodně právní ochrana lidských práv žen.In:Právní postavení žen v České republice1997článek v časopise0323-0619
Hýbnerová S.Mezinárodní vztahy po roce 19451997kniha80-7184-540-X
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111