Mgr. Michal Tuláček

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Tuláček M.Výměna zpráv podle zemí jako nástroj k omezení eroze základu daně z příjmů2017část knihy978-80-210-8553-4
Tuláček M.Vytěžování dat o daňových subjektech správcem daně se zřetelem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů2017článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Airbnb, Couchsurfing a jiné služby zprostředkovávající ubytování v kontextu místních poplatků2017část knihy978-80-7552-874-2
Anzenbacher V., Bedaňová J., Blažej L., Cimlerová J., Gira D., Hořeňovský J., Klačko S., Obračajová B., Sobotová D., Stejskal J., Svoboda L., Tuláček M.Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu2017kniha978-80-87975-68-8
Tuláček M.Elektronická dražba podle daňového řádu2017článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Veřejný zájem na neposkytování informací2017část knihy978-80-87975-68-8
Tuláček M.Vybrané ústavněprávní aspekty daní a jejich uchopení v judikatuře a praxi2016článek v časopise1211-7293
Vybíral R., Tuláček M.Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi2016článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Právo na soukromí v kontextu správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění2016článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Ústavní přezkum daní, aneb zdanit lze skoro cokoliv (zatím)2015část knihy978-80-87975-36-7
Tuláček M.Ústavní přezkum daní, aneb zdanit lze skoro cokoliv (zatím)2015část knihy978-80-87975-36-7

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111