Mgr. et Mgr. Michal Tuláček

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Tuláček M., Boháč R., Hrdlička L.Pojem úplaty v daňovém právu2018článek v časopise0323-0619
Tuláček M.Nakládání s informacemi vyměňovanými při mezinárodní spolupráci při správě daní2018článek v časopise0323-0619
Hrdlička L., Boháč R., Tuláček M.Základní investiční fond a zneužití práva2018článek v časopise0323-0619
Tuláček M.Zveřejňování informací správcem daně jako zdroj nejistoty v podnikatelském prostředí2018část knihy978-80-210-8974-7
Tuláček M.Daily Fantasy Sports According to the Czech Gambling Tax2018článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Formulářová podání podle daňového řádu ve světle aktuální judikatury2018článek v časopise2533-4484
Tuláček M.Vliv Senátu na veřejné rozpočty2018článek v časopise0139-6005
Tuláček M.Náhražka tuzemských peněz v kontextu sdílené ekonomiky2018část knihy978-80-7598-235-3
Pichrt J., Poruban A., Stonjek P., Demová K., Matějka Řehořová L., Morávek J., Elischer D., Mocek O., Andrášek M., Steininger M., Přenosilová K., Staša J., Kopecký M., Vácha J., Tuláček M. , et al.Sdílená ekonomika a delikty2018kniha978-80-7598-235-3
Tuláček M.Výměna zpráv podle zemí jako nástroj k omezení eroze základu daně z příjmů2017část knihy978-80-210-8553-4
Tuláček M.Vytěžování dat o daňových subjektech správcem daně se zřetelem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů2017článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Airbnb, Couchsurfing a jiné služby zprostředkovávající ubytování v kontextu místních poplatků2017část knihy978-80-7552-874-2
Tuláček M.Veřejný zájem na neposkytování informací2017část knihy978-80-87975-68-8
Tuláček M.Elektronická dražba podle daňového řádu2017článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Vázanost správce daně účelem, ke kterému byly získány informace o daňovém subjektu2017část knihy978-80-8152-584-1
Anzenbacher V., Bedaňová J., Blažej L., Cimlerová J., Gira D., Hořeňovský J., Klačko S., Obračajová B., Sobotová D., Stejskal J., Svoboda L., Tuláček M.Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu2017kniha978-80-87975-68-8
Pichrt J., Barancová H., Hůlka T., Řehořová L., Tkadlec M., Mlýnková A., Poruban A., Tomšej J., Vácha J., Dařílková L., Boháč R., Králik D., Petrášek Z., Martiník P., Tuláček M. , et al.Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?2017kniha978-80-7552-874-2
Tuláček M.Vybrané ústavněprávní aspekty daní a jejich uchopení v judikatuře a praxi2016článek v časopise1211-7293
Vybíral R., Tuláček M.Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi2016článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Právo na soukromí v kontextu správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění2016článek v časopise1801-6006
Tuláček M.Ústavní přezkum daní, aneb zdanit lze skoro cokoliv (zatím)2015část knihy978-80-87975-36-7

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111