JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 315 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
čtvrtek 15:00 - 16:00 hodin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Organizovaný zločin
Trestní odpovědnost právnických osob
Postavení obětí trestných činů

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2010

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

2010

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo (I) hmotné

vyučující

PF Univerzity Karlovy v Praze

Trestní právo (II) hmotné

vyučující

PF Univerzity Karlovy v Praze

Trestní právo (III) procesní

vyučující

PF Univerzity Karlovy v Praze

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012-2015

GAUK – Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem

6939/2012

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Havní řešitel

2012

SVV - Trestní odpovědnost právnických osob

264 404

SVV

Spoluřešitel

2012

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

P04

PRVOUK

Spoluřešitel

2013

Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu

266 409

SVV

Spoluřešitel

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2011 - 2014

Magdala

ADCH Praha, ČR

Právník

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Presumption of Innocence

konference

Amstrdam

2013

Plea Agreement and Principle of Presumption of Innocence

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy

konference

Praha

2013

K otázce rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob

Nový zákon o obětech trestných činů

konference

Praha

2013

Nový zákon o obětech trestných činů

Poškozený a oběť z trestněprávního a kriminologického pohledu

kongres

Praha

2012

Pojem obeť trestného činu a jej postavenie v trestnom konaní z komparatívneho pohľadu

VI. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti (doktorská sekce) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

konference

Praha

2013

Plea Agreement in the Context of Basic Principles of Criminal Procedure. A Civil Law Perspective.

V. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti (doktorská sekce) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

konference

Praha

2012

Odpovědnost právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický

aktivně

Francouzský

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Galovcová I., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Tejnská K., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A., Kopečný Z.Trestní právo procesní2018kniha978-80-7502-278-3
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T., Danková K. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Jelínek J., Danková K., Hasch K., Hrušáková M., Tlapák Navrátilová J., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2016kniha978-80-7502-120-5
Jelínek J., Danková K., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Herczeg J., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A.Trestní právo procesní2016kniha978-80-7502-160-1
Pelc V., Danková K.Zvláštní způsoby řízení2016část knihy978-80-7502-160-1
Danková K., Pelc V.Probační a mediační služba2016část knihy978-80-7502-160-1
Danková K.Informátoří a jejich postavení v trestním řízení2016část knihy978-80-85305-51-7
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Jelínek J., Hasch K., Hrušáková M., Navrátilová J., Nett A., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F., Danková K., Pelc V.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2014kniha978-80-7502-044-4
Jelínek J., Pelc V., Danková K.Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou2014kniha978-80-7502-016-1
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Syková A., Pelc V., Danková K.Trestní právo Evropské unie2014kniha978-80-7502-041-3
Danková K., Kudrlová K., Pelc V., Pošíková L., Sýkora M., Hobza M., Kryslová R., Lipták T., Maroušek D., Mlíkovský P., Prokůpková V., Tomíček M.VII. konference studentské vědecké odborné činnosti : sekce doktorandských prací2014kniha978-80-87975-12-1
Pelc V., Danková K.Zajištění majetku a důkazů v Evropské unii2014část knihy978-80-7502-041-3
Jelínek J., Pelc V., Danková K.Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou2013kniha978-80-87576-49-6
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Danková K.Odpovědnost právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví2012část knihy978-80-87146-63-7
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111