Detail člověka URL

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Profile picture for user 87368137

Katedra politologie a sociologie

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Politologie – politické strany a systémy politických stran
Politologie – systém politických stran v České republice
Správní právo – právní úprava územní samosprávy a komunální politika 
Právní filosofie - teoretické koncepce suverenity lidu
Římské právo – římské soudnictví a správa

Vzdělání a akademické kvalifikace

 

Rok Instituce Program Kvalifikační práce Titul
2009-2016 Právnická fakulta UK doktorský studijní program teoretické právní vědy (Teorie, filozofie a sociologie práva) Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé republice (1918 – 1938) a v České republice od roku 1993 Ph.D.
2011, září Právnická fakulta UK státní rigorózní zkouška Odpovědnost soudce a limity jeho rozhodování v římském právu JUDr.
2002-2009 Právnická fakulta UK magisterský studijní program Diplomová práce na téma Sociologie vědění a její vliv na společnost
 
Mgr.

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce a místo

8/2014-4/2015 Ministerstvo spravedlnosti – ředitel odboru kancelář ministryně
10/2015 – dosud        Magistrát hlavního města Prahy – ředitel odboru legislativního a právního

10/2016 – dosud       

Komise rady hlavního města Prahy pro legislativu a právo – předseda komise

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách

SVV 260408/2010

UK

doktorand

2011

Rozsudek, jeho vykonatelnost a soudní moc v historii a současnosti (historická a společenskovědní analýza)

SVV 262402/2011

UK

Doktorand

2012

Soudce jako objekt zájmu práva, společenských věd a umění

SVV 264403/2012

UK

Doktorand

2013

Ústavní soudnictví v českém ústavním a politickém systému: idea, instituce, osoby a obsazení

SVV 266402/2013

UK

Doktorand

2012 - 2015

Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn

GAČR P408/12/1255

GAČR

Spoluřešitel

2012 - 2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK P04

UK

Spoluřešitel

2012 - 2016

Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky

PRVOUK P17

UK

Spoluřešitel

 

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

aktivně

chorvatština

základní

slovinština

základní