JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra politologie a sociologie

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 142 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultace  vždy ve středu od 13 od 14 hod. v kanceláři 142, a to počínaje 19. 10.2016 Domluvit jiný termín lze.


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Politologie – politické strany a systémy politických stran
Politologie – systém politických stran v České republice
Správní právo – právní úprava územní samosprávy a komunální politika 
Právní filosofie - teoretické koncepce suverenity lidu
Římské právo – římské soudnictví a správa

Vzdělání a akademické kvalifikace

 

Rok Instituce Program Kvalifikační práce Titul
2009-2016 Právnická fakulta UK doktorský studijní program teoretické právní vědy (Teorie, filozofie a sociologie práva) Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé republice (1918 – 1938) a v České republice od roku 1993 Ph.D.
2011, září Právnická fakulta UK státní rigorózní zkouška Odpovědnost soudce a limity jeho rozhodování v římském právu JUDr.
2002-2009 Právnická fakulta UK magisterský studijní program Diplomová práce na téma Sociologie vědění a její vliv na společnost
 
Mgr.

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce a místo

8/2014-4/2015 Ministerstvo spravedlnosti – ředitel odboru kancelář ministryně
10/2015 – dosud        Magistrát hlavního města Prahy – ředitel odboru legislativního a právního

10/2016 – dosud       

Komise rady hlavního města Prahy pro legislativu a právo – předseda komise

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách

SVV 260408/2010

UK

doktorand

2011

Rozsudek, jeho vykonatelnost a soudní moc v historii a současnosti (historická a společenskovědní analýza)

SVV 262402/2011

UK

Doktorand

2012

Soudce jako objekt zájmu práva, společenských věd a umění

SVV 264403/2012

UK

Doktorand

2013

Ústavní soudnictví v českém ústavním a politickém systému: idea, instituce, osoby a obsazení

SVV 266402/2013

UK

Doktorand

2012 - 2015

Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn

GAČR P408/12/1255

GAČR

Spoluřešitel

2012 - 2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK P04

UK

Spoluřešitel

2012 - 2016

Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky

PRVOUK P17

UK

Spoluřešitel

 

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

aktivně

chorvatština

základní

slovinština

základní

 

Kapitoly v monografiích
Odraz práva v médiích aneb několik poznámek k tzv. mediálním kauzám. In Jak se píše o soudech a soudcích - soudní moc v mezioborové perspektivě, 2012, str. 155-170.
Odpovědnost soudce v římském právu (Litem suam facere). In Mil´niky prava v stredoeuropskom priestore. Univerzita Komenského v Bratislavě. Právnická fakulta. 2011, str. 29-34.


Odborné články
Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách. Časopis pro právní vědu a praxi, 2011, roč. 19,č. 1, str. 10-20. (Spoluautor s Janou Ondřejkovou.)
Praetorian law: a contribution to the beginnings of legal sociology. The Lawyer Quarterly, International Joumal for Legal Research, 2015, roč. 5, č. 3, str. 212-223.
Krize hodnot okcidentální kultury v postmoderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2014, č. 1, str. 27-41. (Spoluautor s Ivanem Muchou.)
Pojetí postavení a odpovědnosti soudce v historii a v současnosti (komparativní studie). Právněhistorické studie, 2013, roč. 43, str. 166-186. (Spoluautor s Evou Stankovou.)

Příspěvky ve sbornících
Právní pluralismus Eugena Ehricha. In Mil´niky prava v stredoeuropskom priestore. Univerzita Komenského v Bratislavě. Právnická fakulta. 2015, str. 438-444.
Postmoderní společnost a povaha lidských práv: implikace pro sociální práva.
Bratislavské právnické fórum, 2013, str. 1878-1883.
Suverenita lidu a systém politických stran v období první československé republiky. In Mil´niky prava v stredoeuropskom priestore. Univerzita Komenského v Bratislavě. Právnická fakulta. 2013, str. 53-58.
Denegatio actionis v římském právu. Akademické akcenty, Bratislava, 2011, str. 27-35.

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Havel T.POJETÍ SUVERENITY LIDU V ANTICKÉ FILOSOFII A PRÁVNÍM MYŠLENÍ2017článek v časopise0079-4929
Havel T.Svobodný přístup k informacím2016část knihy978-80-87785-03-4
Havel T.Výpověď z pracovního poměru2016část knihy978-80-87785-03-4
Havel T.Praetorian law: a contribution to the beginnings of legal sociology2015článek v časopise1805-8396
Havel T.Právní pluralismus Eugena Ehricha2015část knihy978-80-7160-394-8
Mucha I., Havel T.Krize hodnot okcidentální kultury v postmoderní společnosti2014článek v časopise0323-0619
Havel T.Praetorian Law: A Contribution to the Beginnings of Legal Sociology2014článek v časopise2336-5811
Havel T.Suverenita lidu a systém politických stran v období první československé republiky2013část knihy978-80-7160-368-9
Havel T.Postmoderní společnost a povaha lidských práv: implikace pro sociální práva2013část knihy978-80-7160-365-8
Havel T., Stanková E.Pojetí postavení a odpovědnosti soudce v historii a v současnosti (komparativní studie)2013článek v časopise0079-4929
Havel T., Ondřejková J.Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách2011článek v časopise1210-9126
Havel T.Odpovědnost soudce v římském právu (Litem suam facere)2011část knihy978-80-7160-318-4

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111