JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 460

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 235 (mapa)

Administrativní zařazení:
tajemník

Konzultační a úřední hodiny:
středa 9:30 - 11:30 hodinOsoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Hořák J., Pelc V., Šámal P., Bohuslav L., Říha J., Šelleng D., Mulák J., Musil J., Vanduchová M., Císařová D., Sovová O.Deset let od přijetí českého trestního zákoníku2019kniha978-80-7502-354-4
Jelínek J., Galovcová I., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Tejnská K., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A., Kopečný Z.Trestní právo procesní2018kniha978-80-7502-278-3
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Pelc V.Důkazní břemeno v trestním řízení2018část knihy978-80-7502-287-5
Pelc V.Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz2018část knihy978-80-8152-613-8
Jelínek J., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Šimovček I., Polák P., Tittlová M.Criminal Evidence and Procedure2018kniha978-963-295-768-5
Pelc V.Kritika nové metodiky nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob a obrácené důkazní břemeno2018článek v časopise1210-6348
Pelc V.Burden of Proof2018část knihy978-963-295-768-5
Pelc V.Prohlášení oběti o dopadech trestného činu2018část knihy978-80-8152-680-0
Pelc V., Pelc V.Prokazování původu majetku a daňové trestné činy : komentář k zákonu č. 321/2016 Sb., charakteristika daňových prvků a pojmů normy, předchozí legislativní iniciativy, daňové trestné činy2017kniha978-80-7554-072-0
Jelínek J., Pelc V., Heranová S., Galovcová I.Current Issues Related to the Injured Party and Decision on Damages in the Czech Republic and Slovak Republic2017kniha978-3-946915-16-4
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Jelínek J., Pelc V., Říha J., Heranová S., Sovák Z., Bruna E.Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif2017kniha978-80-7502-230-1
Jelínek J., Hasch K., Heranová S., Kopečný Z., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Tlapák Navrátilová J., Stejskal V., Syková A., Tejnská K.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2017kniha978-80-7502-236-3
Pelc V.Victim of Crime and their Protection in Czech Criminal Law2017část knihy978-3-946915-16-4
Pelc V.Limity trestní odpovědnosti právnických osob2017část knihy978-80-7502-205-9
Pelc V.§ 342017část knihy978-80-7502-230-1
Pelc V.§ 352017část knihy978-80-7502-230-1
Pelc V.Kapitola XXV. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2017část knihy978-80-7502-236-3
Jelínek J., Pelc V.Kapitola XXIX. Trestné činy obecně nebezpečné2017část knihy978-80-7502-236-3
Pelc V.Protection and Reparations of Victims2017část knihy978-963-295-689-3
Jelínek J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Ivor J., Polák P., Šimovček I., Záhora J.Principles of Modern Criminal Procedure2017kniha978-963-295-689-3
Jelínek J., Danková K., Hasch K., Hrušáková M., Tlapák Navrátilová J., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2016kniha978-80-7502-120-5
Jelínek J., Danková K., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Herczeg J., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A.Trestní právo procesní2016kniha978-80-7502-160-1
Jelínek J., Pelc V.Trestné činy obecně nebezpečné2016část knihy978-80-7502-120-5
Pelc V., Danková K.Zvláštní způsoby řízení2016část knihy978-80-7502-160-1
Danková K., Pelc V.Probační a mediační služba2016část knihy978-80-7502-160-1
Pelc V.Význam judikatury v trestním právu2016část knihy978-80-7502-120-5
Pelc V.Působnost časová2016část knihy978-80-7502-120-5
Pelc V.Důkazní břemeno v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob2016část knihy978-80-85305-51-7
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S., Pelc V. , et al.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Pelc V.Vybrané excelence československé nauky trestního práva v 1. polovině 20. století2016část knihy978-80-7502-185-4
Pelc V.Praní peněz v právu Evropské unie a české trestní právo2015příspěvek na konferenci
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Ivor J., Záhora J., Šimovček I., Polák P., Klimek L.Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic2015kniha978-963-295-537-7
Jelínek J., Pelc V.Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti řešení2015článek v časopise1210-6348
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Pelc V.Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z.: Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů2015článek v časopise1210-6348
Pelc V.Money laundering2015část knihy978-963-295-537-7
Pelc V.Praní peněz v právu Evropské unie a české trestní právo2015část knihy978-80-7502-080-2
Jelínek J., Hasch K., Hrušáková M., Navrátilová J., Nett A., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F., Danková K., Pelc V.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2014kniha978-80-7502-044-4
Jelínek J., Pelc V., Danková K.Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou2014kniha978-80-7502-016-1
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Syková A., Pelc V., Danková K.Trestní právo Evropské unie2014kniha978-80-7502-041-3
Pelc V.Účinná lítost u trestného činu zkrácení daně a aktuální stav judikatury2014článek v časopise1210-6348
Pelc V.Pomoc obětem sexuálních trestných činů a jejich ochrana podle zákona o obětech trestných činů2014část knihy978-80-7418-213-6
Forejtová M., Pelc V.Souběh vrcholných funkcí v kapitálových obchodních společnostech : (právní stav publikace k 1.9.2014)2014kniha978-80-260-6446-6
Danková K., Kudrlová K., Pelc V., Pošíková L., Sýkora M., Hobza M., Kryslová R., Lipták T., Maroušek D., Mlíkovský P., Prokůpková V., Tomíček M.VII. konference studentské vědecké odborné činnosti : sekce doktorandských prací2014kniha978-80-87975-12-1
Pelc V., Danková K.Zajištění majetku a důkazů v Evropské unii2014část knihy978-80-7502-041-3
Pelc V.Zákon o obětech trestných činů de lege ferenda2014část knihy978-80-87975-12-1
Jelínek J., Pelc V., Danková K.Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou2013kniha978-80-87576-49-6
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K., Pelc V. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Pelc V.Základy trestní odpovědnosti za účastenství v trestním právu2013část knihy978-80-87146-84-2
Pelc V.Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti2013článek v časopise1210-9150
Pelc V.Skutkové podstaty úplatkářských trestných činů a základní zásady trestního práva2013část knihy978-80-7418-177-1
Bohuslav L., Pelc V.Trestný čin porušení autorského práva2012článek v časopise0323-0619
Pelc V.Problematika agenta provokatéra v trestním právu2012část knihy978-80-87146-63-7
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111