JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra obchodního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 351

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 333 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Dle dohody 

Centrum mimosoudního řešení sporů

Email:

Telefon:
+420 221 005 351

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 333 (mapa)

Administrativní zařazení:
vedoucí


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Beran K., Pelikán R., Skřejpek M., Pauknerová M., Smolík P., Bažantová I., Tomášek M., Kindl J., Thöndel A., Gřivna T., Bohuslav L., Tlapák Navrátilová J., Dvořák J., Zavadilová M., Horáček T. , et al.Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 2 Pocta Ireně Pelikánové2019kniha978-80-7598-426-5
Černá S., Čech P., Dočkal T., Eichlerová K., Elek Š., Horáček T., Horáček V., Hurychová K., Kindl J., Liška P., Patěk D., Slováková Z., Štenglová I., Vrba M.Sbírka příkladů z obchodního práva2018kniha978-80-7552-962-6
Stanislav S., Elischer D., Horáček T.Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání2018kniha978-80-7552-643-4
Černá S., Štenglová I., Pelikánová I., Dědič J., Boháček M., Čech P., Eichlerová K., Horáček T., Josková L., Liška P., Patěk D., Pohl T., Růžička K., Tomsa M.Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele2016kniha978-80-7552-333-4
Černá S., Štenglová I., Pelikánová I., Čech P., Dočkal T., Eichlerová K., Horáček T., Horáček V., Hurychová K., Josková L., Liška P., Patěk D., Pelikán R., Vrba M.Právo obchodních korporací2015kniha978-80-7478-735-5
Černá S., Čech P., Dočkal T., Eichlerová K., Elek Š., Horáček T., Horáček V., Hurychová K., Kindl J., Liška P., Patěk D., Slováková Z., Štenglová I., Vrba M.Sbírka příkladů z obchodního práva2015kniha978-80-7478-945-8
Borovec D., Horáček T., Hůrka P., Jouzová L., Košnar M., Randlová N., Řehořová L.Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele2014kniha978-80-7263-847-5
Černá S., Čech P., Dočkal T., Eichlerová K., Elek Š., Horáček T., Horáček V., Hurychová K., Kindl J., Liška P., Patěk D., Slováková Z., Štenglová I., Vrba M.Sbírka příkladů z obchodního práva2014kniha978-80-7478-501-6
Horáček T., Svatoň M.Uznání dluhu2014článek v časopise1805-6822
Horáček T.Občanský zákoník. Komentář § 2349-23572014část knihy978-80-7478-638-9
Horáček T.Občanský zákoník. Komentář § 2550-25852014část knihy978-80-7478-630-3
Horáček T.Občanský zákoník. Komentář § 2662-27002014část knihy978-80-7478-630-3
Horáček T.§ 30772014část knihy978-80-7478-630-3
Horáček T.Část I., kapitola 12 a 132014část knihy978-80-7380-524-1
Horáček T.Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu)2013článek v časopise1210-6348
Horáček T., Horáček V.Ochrana spotřebitele v historickém kontextu a ve světle nové úpravy2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Horáček T. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Černá S., Plíva S., Čech P., Eichlerová K., Patěk D., Liška P., Slováková Z., Horáček T., Horáček V., Zahradníčková M., Kindl J., Kotrlíková P., Elek Š., Řeháček O.Sbírka příkladů z obchodního práva2011kniha978-80-7357-594-6
Švarc Z., Boháček M., Češková M., Horáček T., Hostinský J., Kalinová M., Klečková E., Kotoučová J., Pavlok J.Základy obchodního práva2011kniha978-80-7380-322-3
Horáček T.Aktuální otázky vzdělání mediátorů v ČR2010část knihy978-80-555-0162-8
Horáček T.Mediace v soukromoprávních věcech jako předmět samostatné právní úpravy2010článek v časopise1214-7966
Horáček T.Dohoda o narovnání a její uplatnění v rámci alternativních způsobů řešení soukromoprávních sporů2010část knihy978-80-7097-838-2
Horáček T.Právnické osoby a jednání právnické osoby v úpravě návrhu nového občanského zákoníku2009část knihy978-80-903139-1-0
Horáček T.3.5 Důsledky meoprávněného podnikání2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.Část první. Obecná ustanovení §2 - §7, §13 - §162009část knihy978-80-7357-491-8
Horáček T.Význam právní regulace mediace v netrestních věcech2009část knihy978-80-87382-00-4
Horáček T.Ještě k výpovědi a k odstoupení od obchodní smlouvy2009článek v časopise1214-7966
Horáček T.Část čtvrtá. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §762, §7632009část knihy978-80-7357-491-8
Horáček T.4.3.4 Právní jednání podnikatelů2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.4.3.6 Veřejná obchodní společnost2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.4.3.7 Komanditní společnost2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.4.3.9 Akciová společnost2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.4.3.10 Evropské hospodářské zájmové sdružení2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.4.3.11 Evropská společnost2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.5.9.5 Smlouva o úvěru2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.5.9.13 Bankovní smlouvy2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.5.9.14 Smlouva o půjčce2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.5.9.15 Smlouva o výpůjčce2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.5.9.18 Pojistná smlouva2009část knihy978-80-7380-144-1
Horáček T.Několik poznámek k nakládání s běžným a vkladovým účtem a k nakládání s prostředky na běžném a vkladovém účtu. 2008část knihy978-80-7097-702-6
Horáček T.Vybrané aspekty právní úpravy živnostenského podnikání v České republice a ve Slovenské republice. 2008část knihy978-80-8054-456-0
Horáček T.Aktuální změny v právní úpravě živnostenského podnikání. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Horáček T.Sbírka příkladů z obchodního práva 2008část knihy978-80-7357-378-2
Horáček T.Vztah mezi obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem po novele obchodního zákoníku2002článek v časopise1211-1120
Horáček T.Vztah mezi obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem po novele obchodního zákoníku (dokončení)2002článek v časopise1211-1120
Horáček T.Živnostenské podnikání2001část knihy80-86199-41-X
Horáček T.Účetnictví podnikatele2001část knihy80-86199-41-X
Horáček T.Všeobecné podmínky provozování živnosti ve světle novely obchodního zákoníku2001článek v časopise1211-1120
Horáček T.Několik poznámek k problematice smluvní pokuty2000článek v časopise1211-1120
Horáček T.Zvýšení základního jmění ve společnosti ručením omezeným1999článek v časopise1211-1120
Horáček T.Osoby oprávněné k výkonu práv spojených s akcií a majetková práva akcionářů.In:K vybraným otázkám obchodního práva1998článek v časopise0323-0619
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111