JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 453

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 130 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa  12:30 - 14:00 a 15:40 - 16:00

Centrum zdravotnického práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 453

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 130 (mapa)Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Holčapek T., Šustek P., Šolc M.Odpojení dítěte od přístrojů. Na okraj případu Charlie Gard2018článek v časopise1210-6410
Šustek P.Alternativní řešení medicínskoprávních sporů a právo na přístup k soudu2018část knihy978-80-85305-53-1
Šustek P.Sankční funkce náhrady újmy: skutečně?2018část knihy978-80-8129-088-6
Šustek P.Two decades of the Convention on Biomedicine: Has it been any good?2018článek v časopise1805-0565
Holčapek T., Šustek P.Compensation Schemes for Damage Caused by Healthcare and Alternatives to Court Proceedings in the Czech Republic2018článek v časopise1805-8396
Šturma P., Tymofeyeva A., Svoboda O., Machoňová Schellongová I., Faix M., Ondřejek P., Brodská J., Scheu H., Archalous M., Ondřejková J., Štefko M., Šustek P., Šolc M., Almada Mozetic V.Business and Human Rights2018kniha978-3-946915-21-8
Šustek P.Povinné očkování z pohledu soukromého práva: je někdo povinen nahradit případnou újmu na zdraví?2017článek v časopise1802-3843
Šustek P., Šolc M.Court decisions in wrongful birth cases as possible discrimination against the child2017článek v časopise2179-7943
Šustek P., Holčapek T.Alternative Dispute Resolution in Medical Malpractice Disputes2017část knihy0-000-00000-0
Šustek P.Reflexní újma aneb co glosátoři netušili: Náhrada újmy v římském právu2017část knihy978-80-87284-64-3
Šustek P.Restrictions of Personal Freedom in the Context of Psychiatric Care in the Czech Republic2017článek v časopise1805-0565
Vymazal J., Šustek P.Vyjádření k současné situaci s kontrastními látkami pro magnetickou rezonanci na bázi chelátů gadolinia2017článek v časopise1210-7883
Šustek P.Právní aspekty domácích porodů2017část knihy978-80-7380-705-4
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Šustek P., Holčapek T., Hlaváček K., Hrdličková A., Jirásková K., Král J., Povolná M., Salač J., Široká L., Šolc M.Zdravotnické právo2016kniha978-80-7552-321-1
Šustek P.Zdravotnické právo2016část knihy978-80-7552-321-1
Šustek P.Zdravotničtí pracovníci2016část knihy978-80-7552-321-1
Šustek P.Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků2016část knihy978-80-7552-321-1
Šustek P.Právo veřejného zdraví2016část knihy978-80-7552-321-1
Šustek P.Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví2016část knihy978-80-7552-321-1
Šturma P., Scheu H., Lipovský M., Vala O., Machoň L., Lukasová M., Šustek P., Tymofeyeva A., Kundrák V., Konůpka P.Preventivní mechanismy dle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení2016kniha978-80-87975-59-6
Šustek P.Poskytování zdravotních služeb v České republice ve světle Úmluvy OSN proti mučení2016část knihy978-80-87975-59-6
Šustek P., Šolc M.Court Decisions in Wrongful Birth Cases as Possible Discrimination against the Child - Decisiónes Judiciales En Los Casos De Wrongful Birth Como La Posible Discriminación Contra El Niño2016část knihy978-85-68839-39-3
Šustek P.Zadržovací právo2015část knihy978-80-7478-935-9
Šustek P., Povolná M.RIGHT TO HEALTHCARE: SUSTAINABILITY OF THE INSURANCE SYSTEM AND THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC2015článek v časopise2179-7943
Šustek P., Povolná M., Hlaváček K.Právo na zdravotní péči a jeho ekonomické limitace2015článek v časopise0000-0000
Dvořák J., Švestka J., Bláhová I., Dvořák T., Elischer D., Fiala J., Frinta O., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Zuklínová M.Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva2015kniha978-80-7478-935-9
Holčapek T., Šustek P.Občanský zákoník. Komentář § 92-1032014část knihy978-80-7478-370-8
Pavlík P., Holčapek T., Šustek P.Občanský zákoník. Komentář § 912014část knihy978-80-7478-370-8
Holčapek T., Šustek P.Občanský zákoník. Komentář § 111-1172014část knihy978-80-7478-370-8
Šustek P., Holčapek T.Občanský zákoník. Komentář § 2636-26512014část knihy978-80-7478-630-3
Svoboda P., Ondřejek P., Šustek P., Hlaváček K., Povolná M., Šturma P.Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv2013kniha978-80-87146-88-0
Šustek P., Hlaváček K., Povolná M.Právní aspekty racionalizace zdravotní péče2013část knihy978-80-87146-88-0
Šustek P., Holčapek T.Informovaný souhlas: odmítnutí zdravotní péče2011článek v časopise1211-6432
Šustek P.Ochrana života a zdraví ve Všeobecném občanském zákoníku (Život jako újma?)2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Šustek P. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Šustek P.Pokyny DNR a ochrana osobnosti2010část knihy978-80-87146-31-6
Šustek P.Informovaný souhlas dítěte v některých kolizních situacích2009část knihy978-80-87146-25-5
Mrázová I., Šustek P.Jednání nezletilce v americkém common law a v České republice2009část knihy978-80-7357-432-1
Švestka J., Dvořák J., Elischer D., Frinta O., Pohl T., Tégl P., Šustek P.Občanské právo hmotné 12009kniha978-80-7357-468-0
Holčapek T., Šustek P.1. Právní aspekty posuzování újmy na zdraví2009část knihy978-80-246-1734-3
Holčapek T., Šustek P.2. Lékař jako svědek, znalec2009část knihy978-80-246-1734-3
Holčapek T., Šustek P.3. Lékařská zpráva, odborné vyjádření, znalecký posudek2009část knihy978-80-246-1734-3
Šustek P.Informovaný souhlas : teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví 2007kniha978-80-7357-268-6
Šustek P.Podmínky a forma informovaného souhlasu: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví 2007článek v časopise1214-7966
Šustek P., Holčapek T.Informovaný souhlas : teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví2007kniha978-80-7357-268-6
Šustek P., Holčapek T.Podmínky a forma informovaného souhlasu2007článek v časopise1214-7966
Holčapek T., Šustek P.VI. Euthanasie2004část knihy978-80-86199-75-7
Holčapek T., Šustek P.K § 115 návrhu nového trestního zákoníku (usmrcení na žádost)2004článek v časopise1213-5313
Holčapek T., Šustek P.Lesk a bída informovaného souhlasu2004článek v časopise1211-6432

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111